Anatra ho an'ny tovolahy

Nampidirin'i lehilahytsyresy | 12 Okt, 2007

Anatra tsara ho an'ny tovolahy sy adolescents lahikely.

Lesom-piainana lehibe kanefa tsy ianarana any an-dakilasy sady tsy atoron-dray aman-dreny, sady tsy ianarana any amin'ny sekoly alahady rahateo.
Ny votoatiny dia fampianarana ny tovolahy tsy ho « tsara fanahy loatra ka ataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny ». Mikasika ny fifandraisana aman'olona no resahina eto fa tsy voatery ho voafetra eo amin'ny fitiavana akory.

1.

2.

3.


Manam-petra ihany ny zavatra rehetra, ary koa miova manaraka ny toetrandro sy ny zava-misy.
ORIGINAL_https://www.facebook.com/atolotrahoanao/photos/a.1375310942550978/1951178338297566/
Mba diniho ihany ity fa misy maha-marina azy ↓↓
ORIGINAL_https://www.facebook.com/atolotrahoanao/photos/a.1375310942550978/1949753698440030/